In/Exclusiecriteria

Inclusie criteria:

  • Leeftijd 18 - 70 jaar
  • Patiënten met Rheumatoïde Artritis
  • Ranawat I en II: geen neurologisch uitval
  • C1-C2 subluxatie: AADI: 5-12 mm
  • De patiënt heeft een toestemmingsverklaring getekend

Exclusie criteria:

  • Ranawat IIIA en IIIB met neurologische uitval
  • Ernstige comorbiditeit
  • De patiënt heeft al craniocervicale operaties ondergaan
  • C1-C2 subluxation: AADI < 5 or 8 mm or > 12 mm or PADI < 10 mm
  • MRI imcompatibiliteit