CASINO Trial

CervicAl radiculopathy: SurgIcal or Nonsurgical Treatment CASINO Trial

De CASINO Trial is een doelmatigheidsonderzoek naar de chirurgische behandeling van de cervicale HNP. Chirurgische behandeling wordt vergeleken met conservatief beleid bij patiënten met een cervicaal radiculair syndroom als gevolg van een gehernieerde tussenwervelschijf. 

De primaire onderzoeksvraag is of voortgezet conservatief beleid effectief is vergeleken met chirurgie. Secundair zal gekeken worden naar de timing van chirurgie door uitkomst te correleren aan de duur van de symptomen.

In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de kosten van de 2 behandelmethoden, inclusief de indirecte uitgaven zoals ziekteverzuim en eventuele uitkering.

In totaal zullen 400 patiënten deelnemen. De patiënten worden gedurende 2 jaar gevolgd. Deelname is mogelijk volgens randomisatie (lootjes trekken) of via cohort (vervolgen van reeds gekozen behandeling). 

Binnen deze trial gelden diverse criteria. Er wordt samengewerkt met verschillende centra binnen Nederland.

Patiënt

Bent u patiënt en wilt u weten wat u te wachten staat als u deelneemt aan het onderzoek? In onze patiënteninformatiefolder wordt dit uitgebreid beschreven. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Casino trial

Downloads - voor het studieprotocol