Samenvatting Resultaten

Er is geen significant (belangrijk) verschil aan te geven tussen de operatieve en afwachtende groep, voor wat betreft de lichamelijke beperkingen gedurende de eerste twee jaar. Wel is de beenpijn bij de operatieve groep sneller verminderd. In beide groepen is na 2 jaar de kans op herstel 95%. Het is opzienbarend dat het beleid voor vroeg opereren en het conservatieve beleid (met eventueel een operatie op een later tijdstip) na 1 jaar hetzelfde resultaat geven als het gaat om beenpijn, rugpijn en algeheel herstel. Vroeg opereren geeft een sneller herstel van beenpijn. Langer afwachten geeft uiteindelijk eenzelfde resultaat, maar kan een eventuele operatie voorkomen. Er zijn een aantal factoren die een rol spelen bij de beslissing om wel of niet in een vroeg stadium te opereren. De arbeidsomstandigheden, de sociale situatie en de risico’s van een operatie zullen in overweging genomen moeten worden. Een nadeel van langer afwachten is dat de patiënt langer pijn heeft en zijn of haar werk niet snel kan hervatten. Dit brengt hogere arbeidskosten met zich mee. Naast de kans op complicaties die er zijn bij een operatie, heb je iets meer kans op een recidief bij een operatie in een vroeg stadium. Duidelijke voorlichting over het verloop van een hernia zal moeten leiden tot een juiste keuze van de patiënt, gebaseerd op zijn voorkeur en sociale- en arbeidsomstandigheden. 

 

Publicaties