Sciatica Trial

In het najaar van 2002 is de Sciatica Trial van start gegaan: een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van uitstralende beenpijn ('Sciatica') veroorzaakt door een lage-rug-hernia. De Sciatica Trial vergelijkt de resultaten van een hernia-operatie na 6 - 12 weken beenpijn met een langer afwachtend beleid. Patiënten werden gerandomiseerd (geloot) voor een van de twee behandelingen; operatie of afwachtend beleid. 

Resultaat

Het artikel met de resultaten van dit onderzoek is op 31 mei 2007 gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. In het kort komt het er op neer dat mensen door een vroegtijdige operatie aan hun lage-rug-hernia snel van hun pijn af zijn, maar dat bij patiënten die afwachten en hun operatie uitstellen, de resultaten na een jaar gelijk zijn. Wij hebben voor u een samenvatting van de resultaten gemaakt. Verder verwijzen we u graag naar de berichten in de media over de resultaten van dit onderzoek.

Voorlichtingsfilm voor patiënten met hernia

Naar aanleiding van deze studie is er met een subsidie van ZonMw (de organisatie voor gezondheidsonderzoek, beleid en zorg-innovatie) een voorlichtingsfilm gemaakt die bedoeld is als ‘keuzehulp’ voor patiënten met een lage rughernia. De film geeft informatie over de voor- en nadelen van zowel snel opereren als afwachten. De boodschap is dat mensen zelf de keuze maken, afhankelijk van de impact van de klachten op privéleven en arbeidsomstandigheden. Aan deze film is een effectiviteitsstudie gekoppeld (de VIS Trial). De inclusie van dit onderzoek is gestopt en de film is via onze site te bekijken. In de komende maanden zal de keuzehulp landelijk verspreid worden.