In/Exclusiecriteria

Inclusiecriteria

  • Leeftijd 50 jaar en ouder
  • 3 Maanden of langer intermitterende neurogene claudicatio, gekenmerkt door pijn in been/ bil/ lies.(De pijn in been/ bil/lies moet sterk verminderd worden door flexie zoals door zitten in een stoel)
  • Lumbale kanaalstenose op 1 of meerdere niveaus, bevestigd met een MRI

Exclusiecriteria

  • Cauda equina syndroom     
  • Ziekte van Paget, ernstige osteoporose of metastase in de wervelkolom
  • Laminectomie in voorgeschiedenis op hetzelfde niveau
  • Body Mass Index > 40 kg/m²
  • Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal