Verbiest Trial

Neurogenic Claudication Trial logo

De Verbiest Trial (Neurogenic Claudication) is een wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van patiënten met een lumbale kanaalstenose. De effectiviteit van chirurgische decompressie wordt vergeleken met een voortgezet conservatief beleid, onder begeleiding van huisarts en fysiotherapeut.  

Dit onderzoek vergelijkt de snelheid en mate van herstel en het dagelijks functioneren. Daarnaast wordt er gekeken naar de kosten van de behandeling, inclusief de indirecte uitgaven zoals ziekteverzuim en eventuele uitkering. De resultaten zullen zowel op de korte termijn als op de lange termijn worden geanalyseerd. Door loting wordt bepaald welke behandeling de patiënt krijgt.

Doel van het onderzoek is het optimale tijdstip van chirurgie te bepalen en vast te stellen welke patiënten goed te behandelen zijn met een afwachtend beleid.

Binnen deze trial gelden diverse criteria. Er wordt samengewerkt met verschillende centra binnen Nederland. Meer informatie vind u in de patienteninformatiebrief en het studieprotocol

Helaas is in juli 2011 wegens onvoldoende aanmeldingen de inclusie stopgezet. De reeds aangemelde patiënten zijn gedurende een jaar gevolgd met vragenlijsten.