Werken bij

Keuze-coschap, semi-artsen stage en schakeljaar

Belangstellenden voor een stage revalidatiegeneeskunde kunnen contact opnemen met Philip Homburg, coördinator coassistenten. Graag vragen wij ook uw aandacht voor een zeer interessant schakeljaar bewegen, dat is georganiseerd door de revalidatiegeneeskunde en orthopedie. Neem voor het schakeljaar contact op met Dr. Duco Steenbeek, opleider. 

Technical Medicine

De afdeling revalidatiegeneeskunde participeert in verschillende stagevormen in de master technical Medicine. U kunt hiertoe informatie inwinnen bij  dr.ir.Jurriaan H. de Groot.
 

Wetenschappelijke stages studenten WO/HBO

Voor wetenschappelijke stages of afstudeeropdrachten bij de afdeling revalidatie of in het Laboratorium voor Kinematica en Neuromechanica kunt u contact opnemen met dr.ir.Jurriaan H. de Groot.

Opleiding

Voor opleiding en specialisatie in de Revalidatiegeneeskunde kunt u contact opnemen met Dr. Duco Steenbeek.

Vacatures

Eventuele vacatures worden vermeld op de vacaturesite van het LUMC.