Werken bij

Keuze-coschap, semi-artsen stage en schakeljaar

Belangstellenden voor een stage revalidatiegeneeskunde kunnen contact opnemen met Dr. D. Steenbeek, opleider. Graag vragen wij ook uw aandacht voor een zeer interessant schakeljaar bewegen, dat is georganiseerd door de revalidatiegeneeskunde en orthopedie.

Wetenschappelijke stages studenten WO/HBO

Voor wetenschappelijke stages of afstudeeropdrachten bij de afdeling revalidatie of in het Laboratorium voor Kinematica en Neuromechanica kunt u contact opnemen met dr.ir.Jurriaan H. de Groot.

Opleiding

Voor opleiding en specialisatie in de Revalidatiegeneeskunde kunt u contact opnemen met Dr. D. Steenbeek

Vacatures

Eventuele vacatures worden vermeld op de vacaturesite van het LUMC. Binnen OOR Leiden zijn er in 2018 3 instroomplaatsen voor AIOS.