Paramedici

Revalidatieartsen werken meestal in revalidatieteams met paramedici. Denk daarbij aan fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, (revalidatie)psychologen, neuropsychologen, maatschappelijk werkers, (revalidatie) verpleegkundigen en andere paramedici.

Voor onze poliklinische taken in het LUMC betreffen deze disciplines zelfstandige vakgroepen en wordt het beleid afgestemd zodra daartoe wensen bestaan. Voor onze consultaire functie voor patiënten die in het LUMC zijn opgenomen bestaat het team uit revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Zij werken intensief samen in het belang van de revalidatiehulpverlening binnen het LUMC. 

Als voor het revalidatiebeleid op de polikliniek intensievere samenwerking gewenst is, is er meestal reden voor verwijzing naar een revalidatiecentrum. In deze centra werken de disciplines als team met vaste teamvergaderingen onder leiding van de revalidatiearts. Als er reden is voor een opname in een revalidatiecentrum in aansluiting op de opname in het LUMC, regelt de revalidatiearts dit voor u.