Interdisciplinaire Spreekuren

De revalidatieartsen werken intensief samen met de overige specialisten van houding en beweging, met paramedici, orthopedisch schoenmakers en instrumentmakers.
Hiertoe zijn verschillende gezamenlijke spreekuren georganiseerd.

Graag informeren wij u over

Polikliniek
Informatie voor Verwijzers