Overige Ziekenhuizen en Verpleeghuizen

Revalidatie buiten het LUMC en de Revalidatiecentra

In de meeste ziekenhuizen zijn revalidatieartsen werkzaam en revalidatieprogramma´s mogelijk met verschillende disciplines. Denk daarbij aan fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Deze programma´s zijn goed toegankelijk en meestal breed gericht.

Verpleeghuizen bieden ook (poli)klinische revalidatieprogramma´s, welke in het algemeen meer gericht zijn op patiënten die verzorging nodig hebben en minder intensief kunnen revalideren.

Vaak kunt u ook terecht bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut in de buurt (eerste lijn).