Revalidatiecentra

De revalidatiecentra in Nederland zijn gespecialiseerd in zogenaamde interdisciplinaire revalidatieprogramma´s. Onder leiding van de revalidatiearts vindt een vaak korte periode begeleiding plaats. Dit kan met een opname of poliklinisch.

Een programma of opname start bij de revalidatiearts, dus allereerst is een verwijzing nodig. Op indicatie kan een gespecialiseerd team van verschillende behandelaren worden betrokken met deskundigheid in een deelgebied van de revalidatie. De disciplines zijn onder meer:

  • fysiotherapeuten
  • ergotherapeuten
  • logopedisten
  • revalidatiepsychologen
  • orthopedagogen
  • neuropsychologen
  • maatschappelijk werkers
  • bewegingsagogen
  • diëtisten etc. 

Uw revalidatiearts in het LUMC verwijst gericht, waardoor de procedure sneller verloopt.