Revalidatie in het LUMC

Revalidatie is teamwerk

Revalidatieartsen zijn waar nodig betrokken bij revalidatievragen van patiënten op andere LUMC afdelingen zoals neurologie, neurochirurgie, orthopaedie, heelkunde, kindergeneeskunde en de intensive care. Een Functioneel Herstel Team met revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten is actief voor de klinische afdelingen in het LUMC. Er wordt nauw samengewerkt met de vakgroep fysiotherapie uit het LUMC. De revalidatieteams van het LUMC kunnen met u een revalidatieplan maken.

Revalidatieprogramma´s

Behandelprogramma’s met de zogenaamde interdisciplinaire revalidatieprogramma´s worden geboden in de revalidatiecentra. De betrokken disciplines zijn onder meer:

  • fysiotherapie
  • ergotherapie
  • logopedie
  • (neuro)psychologie
  • maatschappelijk werk
  • bewegingsagogiek
  • diëtetiek

Ook kunnen revalidatiebehandelingen in de overige ziekenhuizen, verpleeghuizen of een fysiotherapiepraktijk in de eerste lijn worden geadviseerd.

Informatie Film