Revalidatie in het LUMC

Revalidatie is teamwerk

Revalidatieartsen zijn waar nodig betrokken bij revalidatievragen van patiënten op andere LUMC afdelingen zoals neurologie, neurochirurgie, orthopaedie, heelkunde, kindergeneeskunde en de intensive care. Er wordt nauw samengewerkt met de vakgroep fysiotherapie uit het LUMC. Ergotherapeuten en logopedisten werken vanuit het Rijnlands revalidatiecentrum desgewenst in het LUMC. De revalidatieteams van het LUMC kunnen met u een revalidatieplan maken.

Revalidatieprogramma´s

Behandelprogramma’s met de zogenaamde interdisciplinaire revalidatieprogramma´s worden geboden in de revalidatiecentra. De betrokken disciplines zijn onder meer:

  • fysiotherapie
  • ergotherapie
  • logopedie
  • (neuro)psychologie
  • maatschappelijk werk
  • bewegingsagogiek
  • diëtetiek

Ook kunnen revalidatiebehandelingen in de overige ziekenhuizen, verpleeghuizen of een fysiotherapiepraktijk in de eerste lijn worden geadviseerd.

Informatie Film