Patiënt en zorg

Met een verwijzing door de huisarts of medisch specialist voor revalidatie meldt u zich bij de balie van de afdeling Revalidatiegeneeskunde (Route 8). Vervolgens zult u door de arts worden meegevraagd naar de spreekkamer voor een gesprek en een medisch onderzoek. 

Het kan zijn dat u bij uw bezoek eerst wordt onderzocht door een co-assistent voordat u de specialist of specialist in opleiding spreekt. De specialist in opleiding staat onder directe begeleiding van de medisch specialist. Dit geldt voor alle Universitair Medische Centra in Nederland 

Bent u niet bekend met revalidatie, dan geeft de informatiefilm informatie over medisch specialistische revalidatie.

Voor een aantal doelgroepen bieden wij topreferente zorg

Informatie voor Verwijzers