Onderwijs en Opleiding tot Revalidatiearts

Onderwijs

De afdeling Revalidatiegeneeskunde verzorgt zowel onderwijs in de Bachelor en Master Geneeskunde als in de Bachelor en Master Technical Medicine (Klinische Technologie). 

Artsen en onderzoekers zijn onder meer betrokken bij:

  • De lijn beroepsvorming Geneeskunde Bachelor 2
  • Het blokonderwijs Vraagstukken Bewegen geneeskunde Bachelor 2, Bewegingsanalyse, Traumatologie en Ouderen. In het blok Vraagstukken Bewegen verzorgt de staf het patiënt-partner onderwijs, waarin alle studenten in groepen in contact worden gebracht met revalidanten. De patiënt is daarbij de eigenlijke docent.
  • Vroege praktijkcontacten Geneeskunde Bachelor 3.
  • Diverse onderwijs vormen Technical Medicine 
  • Keuze co-schappen, semi-artsstages en een schakeljaar gecombineerd met orthopedie in de masterfase Geneeskunde  
  • Postacademisch onderwijs aan revalidatieartsen, huisartsen, orthopeden, neurologen en kinderartsen (in opleiding) 
  • Opleiding tot revalidatiearts

Er zijn diverse mogelijkheden voor klinische en wetenschappelijke stages (zie werken bij).

Opleiding tot Revalidatiearts

De staf revalidatiegeneeskunde verzorgt een academische ziekenhuisstage in de opleiding tot revalidatiearts binnen OOR Leiden.