Onderwijs en opleidingen

De afdeling Revalidatiegeneeskunde levert een bijdrage binnen het curriculum geneeskunde en Klinische Technologie. Artsen en onderzoekers zijn onder meer betrokken bij:

  • De lijn beroepsvorming Bachelor Bachelor 2
  • Het blokonderwijs Vraagstukken Bewegen Bachelor 2, Bewegingsanalyse, Traumatologie en Ouderen. In het blok Vraagstukken Bewegen brengen alle tweedejaars geneeskundestudenten een bezoek aan het revalidatiecentrum in Leiden of Den Haag. Hiervan is in juni 2014 een interview in Cicero gepubliceerd
  • Vroege praktijkcontacten Bachelor eerste jaar en Master 1.
  • Keuze co-schappen en semi-artsstages Master eerste, tweede en derde jaar
  • Postacademisch onderwijs aan revalidatieartsen, huisartsen, orthopeden, neurologen en kinderartsen (in opleiding) 
  • Opleiding tot revalidatiearts

In het kader van de opleiding geneeskunde, biomedische wetenschappen en de opleiding tot revalidatiearts zijn er diverse mogelijkheden voor klinische en wetenschappelijke stages (zie werken bij).