Dr. S.K. (Sven) Schiemanck

Afdelingshoofd

Vakgebied(en)

  • Neuromusculaire aandoeningen
  • Hersenletsel
  • Dwarslaesie
  • Aanvullende spasticiteitbehandeling
  • Neurologische revalidatie
  • Algemene Ziekenhuisrevalidatiegeneeskunde 

Introductie

S.K. Schiemanck, MD, PhD, Revalidatiearts,  is hoofd van de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC, Leiden.

Hij is gespecialiseerd in algemene ziekenhuisrevalidatie, neurorevalidatie (beroerte, neuromusculaire ziekten, dwarslaesies, spasticiteitsbehandeling) en loopstoornissen.

In zijn visie dient revalidatiegeneeskundige zorg voor alle patiënten toegankelijk te  zijn op hetzelfde hoge kwaliteitsniveau ("de juiste behandeling, voor de juiste patiënt, op het juiste tijdstip").

Zijn missie is dat patiënten van alle leeftijden die beperkingen ondervinden in activiteiten en participatie ten gevolge van door ziekte verstoorde lichaamsfuncties, al tijdens de opname in het ziekenhuis worden gerevalideerd naar een zo goed mogelijk functioneel herstel (door middel van een “Functioneel Herstelteam) en indien nodig, verder revalideren voor verbetering of behoud van functioneren, nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen (Triage, geïntegreerde zorg, transmurale zorg ). Revalidatie van patiënten in het ziekenhuis dient zo snel mogelijk plaats te vinden (“Acute Revalidatie, bijvoorbeeld al op de Intensive Care), zodat patiënten naast het herstel van de ziekte (“Getting better”) al vroeg werken aan functioneel herstel  ("Doing better"). Revalidatiebehandeling dient te worden aangeboden volgens een “stepped care” model.  De revalidatiearts en de specialist ouderengeneeskunde en geriater zouden in zijn visie nauw en interdisciplinair dienen samen te werken om kwetsbare patiënten en ouderen te trainen naar zo hoog mogelijk functioneren. Om dit te bereiken dient de revalidatiegeneeskunde en de revalidatiearts zichtbaar en beschikbaar te zijn, en de toegevoegde waarde aan te tonen en daarmee een onmisbaar onderdeel zijn van de behandeling van een patiënt.

Naar zijn mening zou onderzoek naar gevolgen na Beroerte en Neuromusculaire Aandoeningen (NMA) zich moeten richten op multi-morbide patiënten van alle leeftijden. Tevens zouden nieuwe medische technologieën voor revalidatiegeneeskundige behandeling ontwikkeld moeten worden (Klinische Technologie). Doelmatigheid van revalidatiegeneeskundige behandeling dient te worden onderzocht; zowel om de patient de beste behandeling te bieden, en tevens om de kosten in revalidatiebehandeling te beperken, in een zich ontwikkelende samenleving met groeiende zorgkosten en meer oudere en chronische patiënten.

Als hoofd van de afdeling revalidatiegeneeskunde is het zijn doel om de afdeling academisch te profileren in nauwe samenwerking met de topklinische revalidatiecentra "Rijnland Revalidatiecentrum", Leiden en "Sophia Revalidatie", Den Haag en met de afdeling revalidatie van het Erasmus MC, Rotterdam. In dit consortium kan de hele provincie Zuid-Holland profiteren van hoogwaardige gespecialiseerde medische revalidatiezorg. Nauwe samenwerking met de geriatrische revalidatie en geriatrische zorg voor het LUMC is al tot stand gebracht.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 5263457

Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: SecretariaatFythReva@lumc.nl