Dr. D. (Duco) Steenbeek

Opleider

Vakgebied(en)

  • Kinderrevalidatiegeneeskunde
  • Aanvullende Spasticiteitbehandeling voor kinderen en volwassenen
  • Zenuwletsels
  • Algemene Ziekenhuisrevalidatiegeneeskunde
  • Neuromusculaire aandoeningen

Introductie

Duco Steenbeek is revalidatiearts, gespecialiseerd in de kinderrevalidatie. De aandachtsgebieden betreffen onder meer kinderen met Cerebrale Parese, Spina Bifida, Obstetrisch plexus brachialisletsel, Reductiedefecten en gemengde ontwikkelingsproblematiek. Zijn missie is om met raad en daad ouders en kinderen te helpen om op een zo goed mogelijk niveau te functioneren ondanks wat er aan de hand is met de armen en benen. Dat is een dankbare en eervolle taak gezien het soms slechte nieuws dat ouders en kinderen in het ziekenhuis gekregen hebben. En de ontwikkelingen in de kinderrevalidatie gaan snel, de revalidatiearts is de kunstenaar in het vinden van de medische en paramedische oplossingen voor de problemen.  

Daarnaast is hij algemeen revalidatiearts voor het ziekenhuis, opleider voor revalidatieartsen in opleiding en onderwijscoördinator voor studenten geneeskunde . 
Duco Steenbeek is in 2010 gepromoveerd op de betrouwbaarheid van Goal Attainment Scaling in de kinderrevalidatie. Dat is een uitkomstmaat waarin de mate waarin functionele doelen worden bereikt is beschreven.

Hij heeft geneeskunde gestudeerd in Utrecht en is opgeleid tot revalidatiearts in Amsterdam. Van 2002 tot 2013 was hij verbonden aan Revant, revalidatiecentrum Breda en vanaf 2011 aan het LUMC. Hij is onder meer lid van de vereniging voor revalidatieartsen, tevens van de kindersectie daarvan en de werkgroep Cerebrale Parese Nederland. Hij is projectadviseur bij het Johanna Kinderfonds. Hij organiseert diverse postacademische nascholingen voor medisch specialisten, divers onderwijs voor revalidatieartsen in opleiding en is intensief betrokken als docent en lijncoördinator in de geneeskunde studie in Leiden. Een van de postacademische nascholingen waarin hij les geeft betreft de aanvullende spasticiteitbehandeling onder echogeleide.


Contactgegevens

Leids Universitair Medisch Centrum
Gebouw 1
Kamer B0-53

Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Tel: +31 71 5263457 (secretariaat)

Postzone B0
Postbus 9600
2300 RC Leiden

E-mail: d.steenbeek@lumc.nl