Visie afdeling revalidatie geneeskunde

De afdeling revalidatiegeneeskunde LUMC positioneert zich als academische revalidatieafdeling, in aansluiting op en in samenwerking met Basalt Revalidatiecentrum en zorgt daarmee samen voor een volledig aanbod van topreferente en topklinische medisch specialistische revalidatiezorg in regio Zuid-Holland.

  • De afdeling Revalidatiegeneeskunde kenmerkt zich door topreferente interdisciplinaire spreekuren, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek (Expertisecentrum) met of zonder paramedische inzet.
  • Lokaal levert de afdeling revalidatiegeneeskunde in het LUMC hoogwaardige revalidatiebehandeling als integraal onderdeel van de behandeling van de klinisch opgenomen patiënten in het LUMC.
  • Het wetenschappelijk onderzoek is van (inter)nationaal topniveau, voldoet aan kwaliteitsnormen en veiligheid (GCP) en uit zich in hoogstaande publicaties, beurzen en partnerships.
  • Er is een intensieve samenwerking in onderzoek in samenwerking binnen de Medical Delta met TU Delft.
  • Het onderwijs in de studie geneeskunde LUMC (Universiteit Leiden) over de behandeling van gevolgen van ziekten ter verbetering van het zelfstandig functioneren en maatschappelijke participatie is prominent en state-of-the art. Het onderwijs leidt tot meer kennis van zorgverleners voor betere herkenning van functionele gevolgen van een aandoening, tot betere functionele diagnostiek als tot een doelmatige behandeling van functionele gevolgen. 
  • Het onderwijs in de studie Klinische Technologie (TU Delft) leidt tot innovatie in revalidatie-technologische oplossingen voor verbetering van functioneel herstel.
  • Onderwijs en opleiding zijn vernieuwend en landelijk onderscheidend in profilering en onderlinge aansluiting. 
  • Onderwijs, de medisch specialistische opleiding tot revalidatiearts en onderzoek zijn geïntegreerde activiteiten van de afdeling.
  • De afdeling geeft post-academisch onderwijs.