Research

De afdeling Pathologie is actief op het gebied van translationeel onderzoek. Het streven is om inzicht te krijgen in ziekteprocessen en dit te vertalen naar toepassingen in de klinische pathologie, vooral op het gebied van moleculaire diagnostiek.

Dit onderzoek wordt grotendeels verricht in samenwerking met andere afdelingen van het LUMC en met externe onderzoeksgroepen, zowel nationaal als internationaal, en sluit aan bij de onderzoeksthema's van het LUMC. Tevens worden talrijke onderzoekslijnen van andere afdelingen van het LUMC ondersteund; deze bijdragen zijn in te zien onder de websites van betreffende andere afdelingen.

Er zijn binnen de afdeling Pathologie voldoende mogelijkheden voor studenten om te participeren binnen lopend onderzoek via stageplaatsen.

Het onderzoek is ingebed in de LUMC profileringsgebieden “Vascular and Regenerative Medicine” en “Cancer Pathogenesis and Therapy” en betreft de onderwerpen: