Richtlijnen voor het insturen van consultmateriaal

Coupe-doosMateriaal zenden naar:

Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Pathologie -
t.a.v. Consultservice L1-Q
Postbus 9600,
2300 RC Leiden
Tel.: 071-52 65052/ fax: 071-52 66861

Checklist consultmateriaal:

  • Volledig ingevuld aanvraagformulier (zie onderaan)
  • Alle relevante originele coupes
  • Alle relevante paraffineblokjes
  • Alle bijbehorende pathologie verslagen
  • In geval van bottumoren tevens uitgebreide klinische gegevens en een CD/DVD met relevante radiologische beeldvorming
  • Voor moleculair onderzoek wordt geadviseerd tenminste een HE coupe met bijbehorend paraffineblokje met tumorweefsel in te sturen; het incompleet insturen kan invloed hebben op de doorlooptijd. Indien u alleen cytologie glaasjes of alleen DNA zou willen insturen, dit graag tevoren overleggen met de relevante patholoog.

Let op één formulier (zie PDF hieronder) per patiënt, indien meerdere casus tegelijk worden ingestuurd graag per casus afzonderlijk verpakken.

De afzonderlijk verpakte casus mogen wel in één grote enveloppe.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Patiëntenzorgsecretariaat van de afdeling Pathologie (071-5266503) of met de Consult Service (071-5265052).