Opleiding tot patholoog

De opleiding tot patholoog (een van de medisch specialismen) duurt in principe 5 jaar, soms met korting (bijvoorbeeld na dedicated stagejaar of eerder onderzoek). De opleiding is gevarieerd en behelst naast medisch inhoudelijke kennis ook kennis van algemene competenties  zoals vastgelegd in de eindtermen van de opleiding pathologie van de NVVP. Alle vorderingen in de competenties worden vastgelegd in een portfolio (in ePASS), waarin ook de korte praktijk beoordelingen (KPB’s) en de Critical Appraisals of a Topic (CAT’s) worden vastgelegd.

De opleiding is onderverdeeld in blokken van steeds 3 maanden waarin een aantal thema’s van het vak de revue passeren, waarbij het de bedoeling is dat alle thema’s in ieder geval eenmaal en liefst tweemaal doorlopen worden. Vanwege de steeds toenemende subspecialisatie binnen de pathologie bestaat ook de mogelijkheid om in het verloop van de opleiding keuze’s te maken in het pakket en ook om keuzevakken te volgen. In de opleiding zijn vaste onderwijsmomenten ingeroosterd en ook vaste overlegmomenten met de staf.

Arts-assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) hebben een aanmerkelijke professionele, technische en administratieve verantwoordelijkheid in de praktische patiëntenzorg. Ze zijn een belangrijke spil binnen de patiëntenzorg en daarbij betrokken bij veel van de multidisciplinaire overleggen met andere specialismen (MDO’s), maar ook bij researchbesprekingen, kwaliteitsbewaking en de laatste stand van de techniek. Arts-assistenten worden aangespoord te participeren aan het onderwijs aan andere arts-assistenten, geneeskunde studenten en analisten.

Iedere AIOS brengt ten minste een periode van drie maanden door in één of meer afdelingen pathologie van 3 grotere ziekenhuizen uit de regio te weten: Haaglanden Medisch Centrum,  Haga Ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis. Deze bieden een deel van bovengenoemde thema’s aan en geven tevens beter inzicht in het functioneren van andere, niet academische praktijken.

In het laatste opleidingsjaar fungeert elke arts-assistent gedurende een periode als oudste assistent. Dit betekent de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en inroostering, zitting in opleidings- en patientzorgcommissie en verantwoordelijkheid voor communicatie naar en van arts-assistenten.

In de opleiding is ruimte voor een wetenschappelijke stage. AIOS met aantoonbare interesse in een onderzoeks- en/of academische loopbaan kunnen in aanmerking komen voor een promotieonderzoek (met actieve onderzoeksprogramma’s) onder supervisie van de staf. Voor meer informatie graag contact opnemen met: 

Voor meer informatie en begeleiding graag contact opnemen met: 

Mevr. M. Kantebeen-Zoetemelk (m.kantebeen-zoetemelk@lumc.nl)

Afdeling Pathologie

LUMC L1Q

Postbus 9600

2300 RC LEIDEN 

Tel. 071-526 6622