Keuzecoschap, semi-artsstage en dedicated schakeljaar

In de masterfase van de studie Geneeskunde komt de student maar beperkt in aanraking met het vak Pathologie. Toch zijn er mogelijkheden om nader kennis te maken met dit medisch specialisme, waarin de ontwikkelingen voor het stellen van diagnosen en bij te dragen aan therapie de laatste jaren zeer snel gaan.

Foto opleiding

Keuzecoschap

Er is keuze uit een keuzecoschap van 5 weken of van 10 weken.

Dit keuzecoschap geeft een goede indruk van de dagelijkse praktijk van een patholoog.

Je zal een aantal casus onder je hoede krijgen en daarbij de weefseldiagnostiek volgen vanaf binnenkomst bij de balie, via de macroscopische beoordeling tot de microscopie met aanvullend onderzoek zoals immuunhistochemie en moleculair onderzoek en uiteindelijk de verslaglegging. Ook is er de mogelijkheid om te participeren bij obducties. Dit alles gebeurt onder begeleiding van een AIOS en de dienstdoende patholoog. Tevens zal je klinische besprekingen kunnen bijwonen, alsook de verschillende onderwijsmomenten en research besprekingen.

Semi-arts stage

Deze stage heeft een duur van 16 weken.

In grote lijnen komt de inhoud overeen met het keuzecoschap, maar deze stage geeft meer verantwoordelijkheden en diepgang. Je krijgt een eigen account in het laboratorium informatie management systeem (LIMS) waarin de verslaglegging van de diagnostiek gebeurt en bent dan mede verantwoordelijk voor het hele proces inclusief de verslaglegging.

Dedicated schakeljaar

Op onze afdeling is het mogelijk, voor studenten, die al een keuze voor pathologie hebben gemaakt, een dedicated schakeljaar te lopen, voorlopig 1 per jaar. Dit schakeljaar bestaat uit een keuzecoschap + semi-arts stage + research stage van 14 weken bij de afdeling pathologie. De bedoeling van dit schakeljaar is om een beter inzicht te krijgen of jij geschikt bent om eventueel aansluitend in opleiding te gaan tot patholoog. Bij een goede eindbeoordeling kan je daarvoor in aanmerking komen en krijg je tevens verkorting van de opleiding die op dit moment 5 jaar bedraagt.

fotoContactinformatie

Mevr. MAP Kantebeen-Zoetemelk (m.kantebeen-zoetemelk@lumc.nl)