Onderwijs en opleidingen

De afdeling Pathologie levert een belangrijke inhoudelijke (en ook  bestuurlijke) bijdrage aan het onderwijs binnen het LUMC. Vanwege het grote aantal onderwijsmomenten en de diversiteit van onderwerpen is de hele staf hierbij betrokken, waarbij gestreefd wordt naar topkwaliteit. Dit betreft onderwijs aan studenten, onderwijs in kader van keuzecoschap of semiartsstage bij de pathologie, opleiding in research via stageplaatsen, opleiding tot patholoog en bij- en nascholing van medisch specialisten, onderzoekers en analisten.