Projectdefinitie

Het PASTEL project is erop gericht om de toepassing van computer ondersteund onderwijs dat middels MedischOnderwijs.nl wordt gedistribueerd te vergroten. Het project loopt van 1 januari 2007 t/m 31 december 2008, volgens het
controlling document.

Medischonderwijs.nl is een portal voor medische studenten waarmee online medisch studiemateriaal te bereiken is. Deze portal, gebouwd in een eerder door SURF gesubsidieerd project, wordt binnen dit nieuwe project als ‘pareltje’ ingezet voor het postacademisch onderwijs.

Het academische studiemateriaal moet geaccrediteerd worden om ingezet te kunnen worden voor medische specialisten. De accreditatie rapporten van de lessen die geaccepteerd zijn, komen online beschikbaar, zodat studenten en docenten van de medische faculteiten beter zicht krijgen op de kwaliteit van het beschikbare onderwijsmateriaal en zo daar hun eigen ranking in kunnen maken. Dit kwaliteitskeurmerk van de lessen komt ook ten goede aan de reeds bestaande gebruikers van MedischOnderwijs.nl.

MedischOnderwijs.nl ontsluit daarnaast in dit project zijn service voor de volledige artsenpopulatie in het nascholingstraject in Nederland; minimaal een verviervoudiging van de huidige doelgroep. Artsen krijgen hiermee de beschikking over tijd- en plaatsonafhankelijk studiemateriaal voor nascholing.

De opschaling bestaat dus uit twee elkaar versterkende elementen: het kwaliteitskeurmerk dat beschikbaar komt voor het onderwijsmateriaal en vervolgens de organisatorische uitbreiding naar de postacademische opleidingen. MedischOnderwijs.nl is een ‘proven’ technologie die zich inmiddels heeft bewezen als distributie en registratie systeem voor online studiemateriaal aan meer dan 7000 studenten van verschillende universitair medische centra, met zo’n 75.000 onderwijsmomenten per jaar.