PASTEL

Het PASTEL project beoogt schaalvergroting van de inzet van het distributie systeem MedischOnderwijs.nl, door uitbreiding van de doelgroep van academisch naar postacademisch onderwijs en accreditatie van het aanwezige onderwijsmateriaal.