Visitaties

Voorbereiding op visitatie RGS                                                                           

De RGS heeft voor de implementatie van de modernisering een faseringstraject vastgesteld. Zo wordt sinds 2013 bijvoorbeeld getoetst of ook werkelijk wordt opgeleid volgens het lokaal opleidingsplan.

Onderstaand vindt u informatie en praktische hulp ter voorbereiding op de visitatie van de opleiding.

Informatie