Ziekenhuisfarmacie (Klinische Farmacie en Toxicologie)

Klinische Farmacie en ToxicologieDe afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (ziekenhuisapotheek) verzorgt en waarborgt een effectieve, veilige en doelmatige behandeling met geneesmiddelen voor de patiënten die worden behandeld in/door het LUMC. Naast het leveren van  farmaceutische patiëntenzorg, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. Tenslotte wordt onderwijs en nascholing over geneesmiddelen, klinische farmacologie, farmacotherapie en geneesmiddeltoxicologie gegeven en wordt er opgeleid tot ziekenhuisapotheker en tot klinisch farmacoloog.

Onderwijs en opleidingen

De afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie is nauw betrokken bij onderwijs, bij- en nascholing op het gebied van geneesmiddelen, klinische farmacologie, farmacotherapie en geneesmiddeltoxicologie. Onderwijs wordt gegeven aan o.a.:

  • studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Biofarmaceutische Wetenschappen
  • analisten, apothekersassistenten, artsen en verpleegkundigen
  • Bij- en nascholing wordt verzorgd voor diverse beroepsgroepen, bijv. analisten, apothekersassistenten, apothekers, ziekenhuisapothekers, artsen en verpleegkundigen.

Er wordt vaak gebruik gemaakt van onderwijsmateriaal van het Teaching Research Center Pharmacology, TRC  van het Centre for Human Drug Research, CHDR.

Opleiding tot Klinisch Farmacoloog

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie heeft bevoegdheid voor het opleiden van ziekenhuisapothekers tot klinisch farmacoloog; deze specialisatie duurt 1 jaar en leidt op tot de door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers erkende aantekening klinisch farmacoloog. De opleiding vindt plaats zoals weergegeven in het opleidingscurriculum klinische farmacologie

Opleiding tot ziekenhuisapother

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie heeft bevoegdheid voor het opleiden van apothekers tot ziekenhuisapotheker; deze specialisatie duurt 4 jaar en leidt op tot het publiekrechtelijk erkend specialisme ziekenhuisapotheker. De opleiding vindt plaats zoals weergegeven in het opleidingscurriculum ziekenhuisfarmacie. Er kunnen in het LUMC maximaal 4 apothekers tegelijkertijd worden opgeleid tot ziekenhuisapotheker.

Meer informatie over de opleiding Klinische Farmacie en Toxicologie vindt u hier.