Pathologie

Push opleidingPathologie is de richting die zich bezig houdt met de diagnostiek op basis van onderzoek aan weefsels en cellen. De klinisch patholoog is een medisch specialist, die met behulp van de microscoop op cel- en weefselmateriaal van patiënten diagnosen stelt.
Zelf kom je bijna niet in aanraking met je patiënten. Je krijgt van de behandelend arts een stukje  weefsel waarbij je moet onderzoeken met wat voor gezwel, tumor of ontsteking je te maken hebt. Bijvoorbeeld een knobbeltje in de borst, een hersen-tumor, een andere vorm van kanker, tuberculose of een aangeboren afwijking. Als klinisch patholoog heb je dus een heel breed vakgebied.
In sommige gevallen voer je een cytologische punctie uit. Met een heel dun naaldje dring je door in de knobbel, bijvoorbeeld in de borst of elders in het lichaam. Je neemt een heel klein stukje weefsel weg voor onderzoek. Een andere taak die je als patholoog hebt, is het verrichten van obducties. Hierbij doe je uitgebreid onderzoek bij een overledene om meer over ziektes te weten te komen. Maar ook als toetsing van de diagnose en de behandeling: een soort kwaliteitscontrole dus. Heb je na je onderzoek je diagnose gesteld, dan verwerk je je conclusies in een verslag dat je aan de behandelend arts overdraagt. Deze stelt aan de hand van dit verslag een behandelplan op. lees meer...

In de OOR Leiden regio volgt u de opleiding Pathologie in:

Meer informatie over de opleiding Pathologie vindt u hier.