Medische Microbiologie

Medische Microbiologie

De functie van de arts-microbioloog in de gezondheidszorg bestaat uit het bieden van ondersteuning op het gebied van infectie-ziekten aan collegae en overige hulpverleners en medewerkers, werkzaam zowel in als
buiten de gezondheidszorg.
Deze functie komt tot uiting in de vervulling van een aantal taken, bestaande uit: laboratorium-diagnostiek, laboratoriummanagement, intercollegiaal consult, beleidsvorming en ontwikkeling van protocollen en richtlijnen, epidemiologie van infectieziekten en zieken-huishygiëne, openbare gezondheidszorg, voorlichting, onderwijs en opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Deze taken zijn onderling sterk vervlochten en zijn niet te scheiden zonder dat daarmee de kwaliteit van de vervulling van de taken en daarmee van de vervulling van de functie aangetast wordt. Ze vormen een zgn. geïntegreerde taakset. lees meer...


In de OOR Leiden regio volgt u de opleiding Medische Microbiologie in:

 Meer informatie over de opleiding Medische Microbiologie vindt u hier.