Opleidingsetalage

De Opleidingsetalage biedt de mogelijkheid aan aios om op een eenvoudige wijze differentiatiestages en vooropleidingen te zoeken en met elkaar te vergelijken. 

Aios kunnen via een zoekfilter hun keuze aangeven op de website van:

Tevens kun je contact opnemen met de betreffende opleider of opleidingsinstelling.

Het doel:

  • De aios beter toerusten voor de uitoefening van het vak;
  • Transparantie van de kwaliteit van de opleiding bieden;
  • Enige competitie tussen opleidingsafdelingen creëren.

Door opleidingen te etaleren ontstaat er transparantie over de kwaliteit van de opleidingen. Opleiders en opleidingsinstellingen kunnen in de etalage zichtbaar maken wat zij belangrijk vinden in de opleiding en waar zij voor staan met de opleiding. Door aios keuzemogelijkheden te geven, kan er enige competitie tussen opleidingsafdelingen ontstaan. Dit sluit aan bij het idee van het ministerie van VWS dat (gereguleerde) marktwerking leidt tot doelmatigheid. De aios kan een gemotiveerde keuze maken voor de opleiding die het best bij hem/haar past.

Het Etalageproject is een initiatief van Stichting BOLS met steun van het Ministerie van VWS en is ondergebracht bij de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten. De Opleidingsetalage werkt nauw samen met het project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) van de KNMG, het project Individualisering Opleidingsduur (RIO) en diverse andere initiatieven.
Samen streven ze ernaar om de opleiding tot medisch specialist te optimaliseren, zodat aankomend specialisten goed voorbereid het vak ingaan.

Voor meer informatie ga naar Opleidingsetalage.