Kaderbesluit

Hier vindt u informatie over de landelijke regelgeving van de modernisering medische vervolgopleidingen, zoals het Kaderbesluit, maar ook voorbeelden van opleidingsplannen.  

Regelgeving CCMS

Het Centraal College Medische Specialismen (CCMS) is in 2010 opgegaan in het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Het CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen en  brancheorganisaties, voornamelijk artsen, hebben zitting in het CGS.

De opleiding tot medisch specialist ligt vast in de regelgeving van het CCMS. De regelgeving bestaat uit:

  • één kaderbesluit (CCMS 1 juli 2014) met voor alle medische specialismen geldende algemene bepalingen, en
  • specifieke besluiten met, voor alle specialismen afzonderlijk, aanvullingen op het kaderbesluit              
 

Besluiten en opleidingsplannen per specialisme

Alle relevante regelgeving voor de opleiding:

AnesthesiologieCardiologie
Cardio-thoracale chirurgieDermatologie
HeelkundeInterne geneeskunde
Keel-neus-oorheelkundeKindergeneeskunde
Klinische geneticaKlinische geriatrie
Longziekten en tuberculoseMaag-darm-leverziekten
Medische microbiologieNeurochirurgie
NeurologieNucleaire geneeskunde
Obstetrie en gynaecologieOogheelkunde
OrthopediePathologie
Plastische chirurgiePsychiatrie
RadiologieRadiotherapie
ReumatologieRevalidatiegeneeskunde
Spoedeisende geneeskunde (profiel)
Ziekenhuisgeneeskunde (profiel)
Urologie

Meer over bovenstaande informatie kunt u vinden op KNMG of op Medische Vervolgopleidingen.