TTT+: Feedback en coachen op competenties

Het herkennen van competenties en leermomenten daarin is niet altijd gemakkelijk, bovendien werkt een aios vaak zelfstandig, dus wordt veel niet gezien. In deze workshop wordt dit besproken, daarbij wordt aandacht besteed aan de verschillende competenties. Vervolgens wordt een methode aangeleerd om niet geobserveerde situaties op een coachende, leerzame manier met een aios na te bespreken.

Doel

  • Herkennen van de verschillende competenties in handelen van de aios;
  • Oefenen in verwoorden van feedback op verschillende competenties;
  • Methode om competentiegericht coachen op niet geobserveerde situaties.

Methode

De actuele stand van zaken over feedback op de werkplek en de effectiviteit ervan wordt besproken. Dit wordt gekoppeld aan ervaringen met eigen aios en competenties waarop feedback gegeven kan worden. Daarna wordt de STARR-methodiek aangeleerd, een methode om gericht op competenties te kunnen coachen.

Inschrijving en meer informatie

Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.