TTT+: Samenwerken en communiceren met collega’s. Non-Technical-Skills: Hoe leid je daarin op?

Een keiharde training in niet-technische-skills
De moderne medisch specialist is een duizendpoot, hij is niet alleen medisch technisch vaardig, maar kan ook samenwerken. Dat is niet altijd even gemakkelijk! Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk. Dat kan lastige situaties geven. Deze training is gericht op dit soort situaties. De competenties onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van teamwerk staan centraal. 

De training heeft een interactieve vorm met o.a. ervaringsuitwisseling, rollenspel en teamspel. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

Doel
Deze training reikt concrete hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie en samenwerking met collega’s.

Voor wie?
Aios werkzaam in de Leidse OOR-regio.

Docenten
De tweedaagse training wordt gegeven door een clinicus en een onderwijskundige.

Voorbereiding
Vooraf en tussentijds huiswerk maken en kleine presentaties voorbereiden, met een geschatte investering van 10 uur.

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.

Opleidingsjaar: jaar 1-6
Duur cursus: 2 dagdelen met tussentijd van 4-6 weken.
Aantal aios per cursus: max. 12
Aantal cursussen per jaar: 1