TTT+: Stimuleren van reflectie en de 360º feedback

Zelfreflectie is essentieel in de ontwikkeling tot medisch specialist. De 360˚ feedback is een van de toetsinstrumenten in het opleidingsplan die goed ingezet kunnen worden om zelfreflectie te kunnen stimuleren.
Deze workshop gaat in op achtergrond en gebruik van een multi-source feedback, doen van reflectie en technieken om reflectie te stimuleren en daadwerkelijk om te zetten in gedrag.

Doel

  • Inzicht in gebruik van zelfreflecties en 360˚feedback als opleidingsmiddel;
  • Het aanleren van technieken om reflectie te stimuleren;
  • Doel , toepassing en organisatie van de 360˚ feedback in de praktijk.

Methode

Na een korte inleiding over de theorie van zelfreflectie en de 360˚ feedback zal aandacht besteed worden aan het praktisch organiseren en plannen van de feedback. Tevens zal er worden geoefend met het interpreteren van de verzamelde gegevens: Hoe kun je een AIOS hierop laten reflecteren en hoe kan reflectie gestimuleerd worden.

Inschrijving en meer informatie

Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.