TTT+: IOP en het voeren van stage- en voortgangsgesprekken

Stage- en voortgangsgesprekken zijn bedoeld om aios te laten reflecteren over de afgelopen periode en te ondersteunen bij het formuleren van concrete leerdoelen voor de komende periode. In deze workshop wordt aandacht besteed aan het gestructureerd feedback geven over een langere periode, het concretiseren van leerdoelen en de begeleiding van hele goede en zwakke aios.

Doel

  • Het verzamelen en interpreteren van bronnen om de feedback in voortgangsgesprekken te onderbouwen;
  • Het formuleren van stage- en individuele leerdoelen en omzetten in concrete leeractiviteiten;
  • Het leren voeren van een constructief gestructureerd voortgangsgesprek;
  • Specifieke begeleidingsvragen.

Methode

Naast uitleg over structuur en voorbereiding van een voortgangsgesprek, wordt vooral aandacht besteed aan het daadwerkelijk voorbereiden, ordenen van input en voeren van een resultaatgericht voortgangsgesprek.

Inschrijving en meer informatie

Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.

N.B. Deze workshop is vooral geschikt voor opleiders, plaatsvervangend opleiders en stagebegeleiders van langere stages.