TTT+: EPA's gebruiken in de opleiding

Entrustable Professional Activities (EPA’s) worden gebruikt om aios op bepaalde onderdelen bekwaam te kunnen verklaren. In deze workshop wordt aandacht besteed aan wat EPA’s eigenlijk zijn, hoe we die moeten gaan gebruiken in de opleiding en opleidingsplannen en hoe en wat hiermee getoetst kan worden.

Doel

  • Het kennismaken met en begrijpen van de systematiek van een EPA
  • Hoe komen EPA’s in het lokaal opleidingsplan
  • Het vertalen van de EPA’s naar de eigen klinische context en het aanpassen van een EPA naar de eigen klinische context
  • Het leren beoordelen van het bekwaamheidsniveau van de aios
  • Relatie tussen EPA’s en verkorting van de opleidingsduur 

Methode

De workshop start met een korte inleiding over het waarom van EPA’s, de systematiek en de theoretische achtergrond. Daarna staat het toepassen van de EPA’s voor de medische vervolgopleidingen centraal: Hoe vertaal je EPA’s uit het landelijk opleidingsplan naar het toepassen in de praktijk? Hoe kan een aios een EPA behalen? En hoe kunnen we dit toetsen als opleidingsgroep? Waar mogelijk wordt gewerkt aan de hand van EPA’s van het eigen of een verwant specialisme. 

Inschrijving en meer informatie

Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.