TTT+: Doelmatigheid

Doelmatigheid in de opleiding is in 2018 een van de nieuwe thema's bij opleidingsvisitaties. Er zal aandacht moeten komen voor doelmatigheid in de opleiding van de aios. Zie voor meer informatie www.bewustzijnsproject.nl. In deze workshop wordt dit onderwerp besproken en aandacht besteed aan wat doelmatigheid is, hoe het samenhangt met bestaande competenties en hoe dit vorm kan krijgen in de opleiding.

Doel

  • Herkennen van doelmatigheid en voorbeelden hiervan
  • Het uitwisselen van bestaande aios initiatieven/best practices
  • Bespreken van methoden/manieren om de aios hierin te begeleiden

Methode

De actuele stand van zaken op het vlak doelmatigheid en voorbeelden hiervan worden besproken aan de hand van een Quick Scan. Dit wordt gekoppeld aan al bestaande aios initiatieven en de competenties die hierin een rol spelen. Uiteindelijk worden manieren besproken om de aios hierin te begeleiden.           

Inschrijving en meer informatie

Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.