Medisch Specialisten

Teach The Teachers trainingen 

De TTT training is voor medisch specialisten betrokken bij de opleiding van aios. In een tweedaagse training, gegeven door een medisch specialist en een onderwijskundige, passeren relevante opleidingsthema’s de revue. Idealiter komen de deelnemers bij de training uit verschillende disciplines en ziekenhuizen. Deze opzet draagt bij tot het samenbrengen van een zo divers mogelijk palet aan ervaringen en verhoogt het rendement van de trainingen. 


Plustraject Teach The Teacher

Het plustraject bestaat uit drie workshops met een omvang van een dagdeel die gericht zijn op het leren toepassen van de verschillende leer- en beoordelings-instrumenten van aios. In de workshops wordt aan de hand van praktische opdrachten geoefend. De workshops worden gegeven door een clinicus en een onderwijskundige.
Deelnemers moeten de 2-daagse Teach The Teacher training hebben gevolgd. Aanbevolen wordt het hele traject van drie workshops te volgen, maar de workshops kunnen ook los van elkaar gevolgd worden. De workshops kunnen op verzoek ook voor een opleidingsgroep gegeven worden.

De workshops voor de medisch specialisten in de Leidse OOR maken deel uit van het Boerhaave trainingsaanbod en worden georganiseerd door Bij- en Nascholing LUMC. De cursus wordt geaccrediteerd met 3 punten.


CAT-Training

In het nieuwe kaderbesluit staat dat iedere aios twee CAT’s (Critical Appraisal of a Topic) per jaar moet maken. Het is echter bij veel (vervangend)opleiders/stafleden niet bekend wat een CAT precies is. Zo is een PICO niet meteen een CAT en valt een CAT niet te beoordelen met een KPB. Om aan al deze onduidelijkheden een eind te maken is een tweedaagse training ontwikkeld voor de specialisten die de aios van de afdeling gaan begeleiden met het maken van de CAT’s. Het is een praktische training waarbij u zich gaat verdiepen in EBM en handvatten krijgt voor het begeleiden van de aios en het beoordelen van de CAT’s. Met het doel de cursus zo ‘lean en mean’ mogelijk te houden worden er 2 huiswerkopdrachten verstrekt. Voor elke trainingsdag één. Dit om er voor te zorgen dat de tijd zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt.

Meer informatie over de uitgangspunten en uitvoering van de CAT vindt u elders op deze site. U meldt zich aan via  Boerhaavenascholing.


 en een Non-Technical Skills training, die gericht is op onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in multidisciplinaire teams.  

Non-Technical Skills Training

Met het invoeren van de CanMEDs in de medische vervolgopleidingen worden niet specifiek medische vaardigheden steeds vaker beoordeeld. Maar er is nog weinig gestructureerd onderwijs in vaardigheden als communicatie en samenwerken. Bij de afdeling Anesthesiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is eind 2010 een Non-Technical Skills training opgenomen in het onderwijscurriculum. Deze training is gericht op onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in teams.

Uit de medische literatuur komt naar voren dat de kwaliteit en veiligheid van de multidisciplinaire teamprestatie samenhangen met onderlinge interacties. Daarom wil de OOR Leiden de Non-Technical Skills training een structurele plek in de lokale opleidingsplannen geven. De training is bedoeld voor disciplines die frequent werken in teamverband, en kan daarom ook disciplineoverstijgend worden aangeboden. Eind oktober 2012 is er in dat kader een pilot in het LUMC van start gegaan waarin snijdend specialisten, intensivisten, SEH-artsen en anesthesiologen deelnemen.

De training reikt concrete hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie en samenwerking. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. De gezamenlijke taal die zich zo ontwikkelt kan dienen om de samenwerking zelf, maar ook briefing en debriefing van allerlei vormen van teamwerk (bv OK-teams, reanimatieteams en traumaopvang) nog beter te laten verlopen. Daarnaast kunnen de vaardigheden die de aios (en stafleden) aanleren van pas komen bij allerlei andere werksituaties.

Meer informatie over de Non-Technical Skills Training kan via Adriaan Norbart