Medisch Specialisten

boerhaave cursus

Voor de docentprofessionalisering van alle medisch specialisten die betrokken zijn bij de opleiding van aios zijn binnen de Leidse OOR trainingen beschikbaar.

In het kaderbesluit wordt aangegeven dat verantwoordelijkheid voor de opleiding van aios bij de hele opleidingsgroep ligt en niet meer, zoals voorheen, alleen bij de (plv.) opleider. Begeleiding, beoordeling en toetsing van aios doen een beroep op opleiderspecifieke competenties. Daarom zullen alle leden van de opleidersgroep moeten beschikken over didactische kwaliteiten.

In de basis Teach the Teacher (TTT) trainingen wordt aan de ontwikkeling van deze didactische kwaliteiten aandacht gegeven. Daarnaast worden er vervolgworkshops in het ''Plustraject'' (TTT-plus) aangeboden, zie rechter keuzemenu. Ook is er een training opgezet rond het onderwerp Critical Appraisal of a Topic (CAT).