Non-Technical Skills Training

Met het invoeren van de CanMEDs in de medische vervolgopleidingen worden niet specifiek medische vaardigheden steeds vaker beoordeeld. Maar er is nog weinig gestructureerd onderwijs in vaardigheden als communicatie en samenwerken. Bij de afdeling Anesthesiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is eind 2010 een Non-Technical Skills training opgenomen in het onderwijscurriculum. Deze training is gericht op onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in teams.

Uit de medische literatuur komt naar voren dat de kwaliteit en veiligheid van de multidisciplinaire teamprestatie samenhangen met onderlinge interacties. Daarom wil de OOR Leiden de Non-Technical Skills training een structurele plek in de lokale opleidingsplannen geven. De training is bedoeld voor disciplines die frequent werken in teamverband, en kan daarom ook disciplineoverstijgend worden aangeboden. Eind oktober 2012 is er in dat kader een pilot in het LUMC van start gegaan waarin snijdend specialisten, intensivisten, SEH-artsen en anesthesiologen deelnemen.

De training reikt concrete hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie en samenwerking. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. De gezamenlijke taal die zich zo ontwikkelt kan dienen om de samenwerking zelf, maar ook briefing en debriefing van allerlei vormen van teamwerk (bv OK-teams, reanimatieteams en traumaopvang) nog beter te laten verlopen. Daarnaast kunnen de vaardigheden die de aios (en stafleden) aanleren van pas komen bij allerlei andere werksituaties.

Meer informatie over de Non-Technical Skills Training kan via Adriaan Norbart