CAT in aktie!

In het kaderbesluit van 2011 staat dat elke aios 2 keer per jaar een CAT moet maken: een Critical Appraisal of a Topic. Aios moeten een zevental stappen volgen om van een klinische casus tot een antwoord te komen dat op wetenschappelijke literatuur gebaseerd is. Niet alle afdelingen weten hier evenveel vanaf maar bij Interne Geneeskunde in het LUMC is al veel expertise opgebouwd. Dr. Menno Huisman is internist en begeleidt de aios die CAT's maken. Hij vertelt: ''Wij zijn twee jaar geleden begonnen met het maken van CAT's. Aangezien wij een grote groep aios hebben (rond de 40 in het LUMC) plannen we elke week aan het einde van de overdracht op dinsdagochtend een CAT. De hele groep blijft dan zitten en de aios presenteert wat zij of hij uitgezocht heeft. In de begeleiding stuur ik inhoudelijk bij en voor de zoekopdracht verwijs ik ze altijd door naar de medewerkers van de Walaeus Bbbliotheek in het LUMC. Daar zijn de mensen altijd heel behulpzaam!

Je merkt ook dat aios veel van elkaar leren door te luisteren naar andere CAT's. We laten ze volgens een vast schema de CAT maken met een aantal verplichte tabellen er in. Ze leren dan kritisch artikelen te beoordelen op de validiteit en betrouwbaarheid, dit werkt prima. Sommige CAT's zijn zo overtuigend dat we op basis van de uitkomsten ervan onze werkwijze kunnen aanpassen aan de nieuwste wetenschappelijk inzichten. Een ander voordeel is dat we de CAT soms kunnen gebruiken om nieuw wetenschappelijk onderzoek aan te vangen. Het mes snijdt hiermee duidelijk aan twee kanten: de aios leert niet alleen wetenschappelijk denken in de praktijk, maar de afdeling heeft er ook baat bij! Het enige nadeel is dat de tijdsplanning met onze huidige opzet erg krap is. Met 10 minuten presenteren en 5 minuten om vragen te stellen doe je soms te weinig recht aan alle moeite die een aios heeft gedaan om een goede CAT te maken. Idealiter zouden we een half uur moeten besteden aan de CAT presentatie.

Opleiders/stafleden die zich bezig (gaan) houden met de begeleiding van de CAT's verwijzen wij naar Boerhaavenascholing voor actuele cursusdata. Ook kunt u meer informatie vinden over de CAT of CAT-Bachelor scriptie op onze website.