AIOS coacht AIOS

Het vergt nogal wat organsisatietalent om alles wat er in een uur, op een dag of tijdens een werkweek passeert effectief in de tijd te managen. Niet voor niets is organiseren een van de algemene competenties die is opgenomen in de CanMEDS.

Toen Jurgen, aios in het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag samen met zijn opleider constateerde dat hij structureel buiten werktijd zijn patientenbrieven schreef en uitliep met de poli bogen zij zich over een verbeterslag. Het idee voor een externe cursus ''Time management'' werd al snel ingewisseld voor een ''win-win'' oplossing in het kader van professionalisering van twee aios. We zochten binnen de groep naar een ''expert in timemanagement''. Dit werd collega aios Helga die uitblinkt in organisatie van haar werk. Jurgen en Helga, maakten onder begeleiding van de onderwijskundige afspraken over de coachingsaanpak. Hierbij formuleerde Jurgen de leervragen op het gebied van een gestructureerde aanpak; Helga formuleerde haar eigen ontwikkeldoelen in het kader van coachen en opleiden. Al na enkele weken coaching constateerden Helga, Jurgen en de opleider zichtbare verandering. Een mooi voorbeeld van een win-win situatie in diverse opzichten!

De opleider heeft zich voorgenomen deze intercollegiale coaching als vast element in te bedden in het lokale opleidingsproces.