Medisch Management

Van politieke keuzes naar ziekenhuis, spreekkamer en het salaris van de dokter: financiering, organisatie en management van de zorg en de invloed die jij daar op kan uitoefenen. In je opleiding leer je veel over jouw medische professie en staat het medisch handelen centraal, maar wat weet jij over de organisatorische en financiële zaken daaromheen?

Wat weet je over het zorgstelsel en de rol van de politiek, de overheid, de zorgverzekeraars, de inspectie en de positie van de patiënt? Deze zaken hebben veel invloed op de organisatie van het ziekenhuis waarin je werkt. Hoe worden deze keuzes gemaakt en welke spelers zijn daarbij betrokken? Denk aan de Raad van Bestuur, Medische Staf, MSB, afdelingen/RvE’s en de patiëntenvertegenwoordiging. In wat voor soort ziekenhuis of elders kom jij later te werken, hoe is de arbeidsmarkt voor jonge klaren, en waarin ontwikkel jij je, in en na je aios-tijd? 

Op al deze vragen zullen we met elkaar proberen in te gaan tijdens de cursus. Aan het eind van de middag heb je enige basiskennis opgedaan. Verdere verdieping is mogelijk in vervolgcursussen en Discipline Overstijgend Onderwijs en door met deze thema’s aan de slag te gaan op je werkplek(ken).

Doel
In deze cursus krijgt u inzicht in diverse factoren en krachtenvelden die van invloed zijn op de uitvoering van uw werk. Ook wordt aandacht besteed aan competenties op het gebied van management en medisch leiderschap.

Voor wie? Aios in de eerste helft van hun opleiding (zodat in het tweede deel van de opleiding verdiepende cursussen gevolgd kunnen worden).

Docenten
De cursus wordt begeleid door leden van de Raad van Bestuur, directeur Medische Zaken en diverse gastsprekers.

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u inschrijven of meer informatie vinden.

Opleidingsjaar: eerste helft van de opleiding
Duur cursus: 1/2 dag
Aantal aios per cursus: max. 60
Aantal cursussen per jaar: 2