Evidence Based Medicine

Programma Dag 1

Klinisch wetenschappelijk onderzoek: van patiëntencasus tot vervolgonderzoek

Het grootste deel van de medische kennis is gestoeld op observationeel klinisch wetenschappelijk onderzoek. Klinisch onderzoek naar etiologie, pathogenese, prognose, diagnostisch onderzoek, en de eerste fasen in het onderzoek naar therapeutische mechanismen kan niet anders dan observationeel worden verricht. Gedurende één dag worden aan de hand van uiteenzettingen en voorbeelden de principes van observationeel onderzoek uitgelegd. 

De dag start met een interactieve oefening over verschillende vormen van onderzoek, hun toepasbaarheid en geloofwaardigheid. Daarna volgen de antwoorden op de opdracht die de cursisten vooraf moesten maken. Vervolgens komen uiteenzettingen en oefeningen over het berekenen van incidentiecijfers, cumulatieve incidenties en life tables aan de orde. Daarop volgt een uiteenzetting over wat er 'mis kan gaan' bij onderzoek: bias en confounding, en hoe dit laatste kan worden aangepakt bij opzet of bij analyse. Ook elementaire principes van gegevensverzameling worden besproken. De dag eindigt met de vraag hoe en onder welke omstandigheden observationeel onderzoek even geloofwaardig kan zijn als experimenteel onderzoek.

Programma Dag 2
Klinisch wetenschappelijk onderzoek: van onderzoek naar effectiviteit en bijwerkingen tot literatuuroverzicht en richtlijnen

In uw dagelijks werk ontmoet u  medische problemen waarop u niet direct een antwoord heeft. Uw collega kampt met hetzelfde. Waar kunt u een betrouwbaar antwoord vinden? Deze cursus biedt daarvoor een systematiek aan.

U begint de cursusdag met het systematisch samenstellen van uw klinische vraag. Vervolgens krijgt u praktische instructies over het zoeken in de literatuur. U gaat zelf praktisch op zoek en u stelt zichzelf kritische vragen over de waarde van de resultaten. In het geval van een artikel wilt u bijvoorbeeld weten of het voldoet aan de kwaliteitscriteria die in het boek van Offringa zijn beschreven. Betreft het een interventie, dan richt u zich op de gerandomiseerde studie. Resultaten van een aantal gerandomiseerde studies voegt u samen in een systematische review, waarvan u conclusies kunt gebruiken in richtlijnen. Richtlijnen bevatten echter naast 'evidence' veelal ook 'expert opinion'. Hoe hiermee om te gaan? Als het om bijwerkingen gaat zult u moeten werken met gecontroleerde observationele studies. Waarom is dit nodig?

Doel
Vergaren van kennis en vaardigheden waarmee u op een betrouwbare wijze een balans kunt maken tussen werking en bijwerking van een medische behandeling.

Voor wie?
Voor aios vanaf het 2e opleidingsjaar.

Docenten
De cursus wordt begeleid door docenten van twee klinische afdelingen: Klinische Epidemiologie en  Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde.

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.


Opleidingsjaar: vanaf jaar 2
Duur cursus: 2 dagen met een tussentijd van een maand
Aantal aios: max. 36
Aantal cursussen per jaar: 2