Samen Beslissen

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt gezamenlijk bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij 'samen beslissen'.

Belangrijk in patiëntenzorg is een goede samenwerking tussen de specialist en patiënt tijdens het behandeltraject en de consulten. De gedeelde besluitvorming of Shared Decision Making (SDM) is daarin een essentieel onderdeel. In de dagelijkse praktijk van medische vervolgopleidingen is er maar beperkte aandacht voor hoe gedeelde besluitvorming tijdens consulten bevorderd en uitgevoerd kan worden. Om aios en zittende specialisten beter voor te bereiden op deze hernieuwde arts-patiënt relatie is binnen de OOR Leiden een discipline-overstijgende training opgezet waarin zowel specialisten als aios kennis en vaardigheden bijspijkeren over gedeelde besluitvorming. De aios leren deze theorie toe te passen in de dagelijkse patiëntenzorg. De supervisoren leren aios op te leiden in gedeelde besluitvorming en geobserveerde SDM om te zetten in gestructureerde feedback en leerdoelen.

De cursus start met een cursusmiddag voor aios en wordt drie weken later gevolgd door een cursusmiddag voor supervisoren. Voor deze cursus geven een aios en een supervisor zich dan ook samen op.

Doel
Bekend raken met de theorie, recente inzichten en het daadwerkelijk werken volgens de principes van Shared Decision Making. 

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor aios, die de basistraining Communicatie Arts-Patiënt of een vergelijkbare training. 

Docenten
De cursus wordt gegeven door een expert op het gebied van gedeelde besluitvorming (mw.prof.dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar Medische Besliskunde, afdeling Medische besliskunde/Kwaliteit van Zorg, LUMC) en
een deskundige op het gebied van medisch professionele ontwikkeling (mw.drs. B.J.A. de Leede, onderwijsadviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO), LUMC)

Voorbereiding
Voorafgaand aan de cursus maakt de aios een e-learning over Shared Decision Making (ca. 35 minuten voorbereidingstijd). Tevens levert de aios, eveneens voor aanvang van de cursus, een casus aan.

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.

Opleidingsjaar: jaar 3
Duur cursus: een dagdeel
Aantal aios per cursus: max. 12
Aantal cursussen per jaar: 4