Professionele verantwoordelijkheid en omgang met incidenten

Hoe goed u uw werk ook doet: ergens in uw carrière krijgt u te maken met een incident of een klacht. Op zo’n moment komt er van alles op u af. Hoe moet u hier als beginnend arts op reageren?

Hoe goed je je werk ook probeert te doen: ergens in je carrière krijg je als arts te maken met een incident en/of een klacht. In zo’n geval komt er van alles op je af. In deze cursus gaan we zowel in op de juridische aspecten als op communicatie en wat het jou doet als zorgprofessional. In deze nieuwe cursus zijn de voormalige cursussen Medische Ethiek en Goed Hulpverlenerschap samengevoegd tot een nieuwe cursus. In deze cursus komen onderwerpen als professionele verantwoordelijkheid, ‘wat als het misgaat’, communicatie en moreel beraad aan bod.

Doel
Inzicht verkrijgen in professionele verantwoordelijkheid bij incidenten en/of klachten en in het nut en uitvoeren van zorgethisch beraad. Daarnaast vergaar je kennis over geschillenprocedures en leer je communiceren rondom 'fouten'.

Voorbereiding
Uitwerken van een casus waar je te maken hebt gehad met een incident/bijna incident, waarbij er sprake was van een negatief effect op de patiënt. Ter voorbereiding lees je ook een tuchtuitspraak.

Voor wie?
Aios in opleidingsjaar 2 en 3.

Docenten
De training wordt gegeven door medisch ethici en mw. drs. S.E. Booij (psychiater/psychotherapeut, mediator).

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.

Opleidingsjaar: jaar 2 of 3
Duur cursus: 1 dag
Aantal aios per cursus: max. 36
Aantal cursussen per jaar: 2