Patiëntveiligheid

Door de toename van de complexiteit van de medische zorg is het evident dat veiligheidsbewustzijn steeds belangrijker wordt. Naast de invoering van het VMS, dat in grote mate heeft bijgedragen aan patiëntveiligheid, is er veel winst te behalen door een verbeterde samenwerking binnen medische teams. In de luchtvaart zijn indrukwekkende resultaten behaald door de invoering van Crew Resource Management (CRM). Human Factor Management (HFM) is een moderne variant van CRM die in dit geval is toegespitst op de gezondheidszorg. 

Een maand voor het gezamenlijke programma wordt er leerstof toegezonden in zowel digitale als papieren vorm. In de loop van 2016 zal er aanvullend gewerkt worden met e-learning modules. 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: conflicten & samenwerking, teamprestatie, communicatie, werkcultuur, besluitvorming, stress, fitheid en vermoeidheid etc. Verder zal het programma o.a. bestaan uit team/scenariotrainingen, waarmee het geleerde in de praktijk kan worden gebracht.

Doel
De Aios leert in dit programma de basisbeginselen van deze HFM-methode en krijgt de opdracht om op de afdeling waar hij/zij werkt verbeterpunten op HFM-gebied te signaleren en, in overleg met de opleider en mede ondersteund door TACTESS, daadwerkelijk aan te pakken.

Voor wie?
Aios in opleidingsjaar 2 of 3 en evt. aios in opleidingsjaar 4 of het laatste gedeelte van opleidingsjaar 1. 

Docenten
De cursus wordt begeleid door TACTESS B.V. (piloten en gecertificeerd CRM-instructeur) en door tenminste één medisch specialist. Voor de begeleiding tijdens de HFM-scenariotraining (’s middags) zijn meerdere CRM-gecertificeerde clinici aanwezig.

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.

Opleidingsjaar: jaar 2 of 3  (evt. 4, einde 1)
Duur cursus: een dag
Aantal aios per cursus: max. 16
Aantal cursussen per jaar: 4 (twee keer op locatie MCH-Bronovo en twee keer op locatie LUMC)