Communicatie Arts-Patiënt

Naast algemene aspecten van communicatieve vaardigheden wordt aandacht besteed aan de leerwensen van de aios op het gebied van communicatie met de patiënt (slecht nieuws gesprek, omgaan met agressieve patiënt, hanteren van conflicten, verzoek om obductie/orgaandonatie).
De focus van de training ligt op communicatieve vaardigheden tijdens consulten of in andere patiëntcontacten.
Behalve aan de communicatie tussen arts en patiënt is er ook ruimte om aandacht te besteden aan communicatie met collega’s, leidinggevenden, paramedici etc.
In de cursus wordt gebruik gemaakt van trainingsacteurs om situaties zo realistisch mogelijk neer te zetten en goede oefensituaties te creëren.

Doel
In de cursus krijgt u de mogelijkheid uw repertoire van communicatieve vaardigheden waar nodig uit te breiden; u leert mechanismen te herkennen en te benoemen die de communicatie in het consult beïnvloeden en u leert doelgericht verschillende professionele houdingen te kiezen in het gesprek tussen arts en patiënt.

Voor wie?
1e en 2e jaars aios (2e helft van het 1e jaar; 1e helft van het 2e jaar)

Docenten
De cursus wordt begeleid door een ervaren clinicus en een gedragswetenschapper.

Inschrijving en meer informatie
Via Boerhaave Nascholing kunt u zich inschrijven of meer informatie vinden.

Opleidingsjaar: jaar 1 of 2
Duur cursus: een dag
Aantal aios per cursus: max. 12
Aantal cursussen per jaar: 8