AIOS

Kijk op onze nieuwspagina voor de corona maatregelen!


Inschrijving en meer informatie

In het overzichtsdocument vind je het aanbod van discipline-overstijgend onderwijs voor aios uit de OOR Leiden. Bekijk ons aios cursusaanbod ook in het rechter keuzemenu of ga naar Boerhaavenascholing voor inschrijving.

Discipline Overstijgend Onderwijs (DISCOO)

De opleiding van medisch specialisten is gericht op het verwerven van algemene (CanMEDS) en specialisme gebonden competenties. De CanMEDS zijn ontwikkeld door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. De term CanMEDS is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. Elke aios moet aantoonbaar in de competenties worden opgeleid.

Canmeds

De algemene CanMEDS competenties zijn:

  • Medisch handelen
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kennis en wetenschap
  • Maatschappelijk handelen
  • Organisatie
  • Professionaliteit

De opleiding van aios vindt voornamelijk plaats op de werkplek. Ter ondersteuning van de competentieontwikkeling worden door de OOR Leiden discipline overstijgende cursussen georganiseerd en gefinancierd. Daarnaast kennen de meeste opleidingsinstellingen ook een eigen aanbod van discipline overstijgend onderwijs. In deze cursussen komen de hierboven genoemde algemene competenties aan de orde. Voor de competentie medisch handelen, organiseert het eigen specialisme cursussen.  

Regionaal AIOS cursusaanbod

arts met patientendossiers

Het gezamenlijke (regionale) aanbod van discipline overstijgend onderwijs van de OOR Leiden vind u in het rechter keuzemenu. In deze cursussen worden de algemene competenties op een gestructureerde manier in onderwijssessies en workshops door docenten en acteurs onderwezen. In dit regionale aanbod participeren aios uit verschillende ziekenhuizen en specialismen. In de trainingen wordt expliciet van deze meerwaarde gebruik gemaakt. De trainingen worden gegeven door experts uit verschillende ziekenhuizen in de Leidse OOR.

Lokaal AIOS cursusaanbod

De individuele opleidingsinstellingen hebben veelal ook een eigen lokaal aanbod van discipline overstijgend onderwijs. Dit aanbod wordt kosteloos (tenzij anders vermeld) opengesteld voor aios uit de andere opleidingsinstellingen in de OOR Leiden. De onderwerpen variëren van ziekenhuisorganisatie en financiën in de zorg tot farmacotherapie, van ethische vraagstukken tot klinische demonstraties, en van acute consulten tot informatiebeveiliging en de omgang met sociale media