Trainingen

Kijk op onze nieuwspagina voor de corona maatregelen!

Cursussen voor AIOS 

overdrachtDe opleiding van medisch specialisten is gericht op het verwerven van algemene en specialisme gebonden competenties.
Voor de competentie medisch handelen wordt de aios binnen het eigen specialisme opgeleid. De overige competenties zullen tijdens de dagelijkse werkzaamheden van de aios ook aan de orde komen. 

In de OOR Leiden worden discipline overstijgende cursussen voor aios aangeboden. 

Cursussen voor Medisch Specialisten

Om alle medisch specialisten van de OOR Leiden die betrokken zijn bij het opleiden op de hoogte te brengen van de modernisering van de vervolgopleidingen is het aantal Teach the Teacher (TTT) cursussen uitgebreid naar ruim 20 per jaar.
De cursussen worden gegeven door een medisch specialist en onderwijskundige. Tijdens deze tweedaagse cursussen komen de basisvaardigheden van het nieuwe opleiden aan bod, zoals feedback geven, gestructureerd onderwijs geven, vaardig-heidstrainingen en het toetsen van de aios.
Daarnaast worden er door de onderwijskundigen ook workshops gegeven over:
KPB’s (korte praktijkbeoordelingen), OSAT’s (gestructureerde beoordeling van vaardigheden), 360º Feedback en CAT.