Arts-assistentenvereningingen

Arts-assistentenverenigingen in de OOR Leiden behartigen de belangen van alle arts-assistenten in de regio.  

Landelijk is dit De Jonge Specialist; een zelfstandige beroepsvereniging voor en door aios. Zij heeft een eigen loket voor vragen en advies op het gebied van arbeids- en opleidingszaken: AIOS-Meldpunt.   

Heeft u te maken met u ongewenst gedrag, zoals intimidatie, agressie, pesten of discriminatie? Met klachten kunt terecht bij de vertrouwenspersonen in uw eigen instelling.


Alrijne Ziekenhuis

VAZAL: vazal@alrijne.nl

GroeneHart Ziekenhuis

AAV: assistentenvereniging@ghz.nl

Haaglanden Medisch Centrum

assistentenbestuur@haaglandenmc.nl

HagaZiekenhuis

VAAH: vaah@hagaziekenhuis.nl

Leids Universitair Medisch Centrum

VAA: bestuur_vaa@lumc.nl

Reinier de Graaf Ziekenhuis

arts-assistentenvereniging@rdgg.nl